AWARDS

Uitgereikt in 5 categorieën aan talent wonend en werkend in Nederland.

De Dutch Lion Awards worden uitgereikt in 5 categorieën. In elke categorie worden 5 mensen genomineerd. Zij worden beoordeeld door een onafhankelijke, professionele vakjury. De genomineerden in alle categorieën moeten in ieder geval voldoen aan deze 2 voorwaarden: - De genomineerde woont en werkt in Nederland. - De genomineerde toont duidelijke affiniteit met zijn of haar roots. In bijzondere gevallen kan ook een persoon worden genomineerd die op een bijzondere manier veel interesse en affiniteit toont met een andere cultuur of religie dan de eigen.

Dutch Designer of the Year Award:

Deze prijs wordt uitgereikt aan een Nederlandse ontwerper/creatief directeur (fashion designer) die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het invoeren en leiden van mode dat zowel creatief als commercieel excelleert en een indrukwekkende voetafdruk op het internationale modestadium creëert. Verder wordt er gekeken naar de internationale potentie, de artistieke en authentieke waarde van de thematiek en het conceptueel denkvermogen van de designer. Verder wordt gelet op kwaliteit en sociaal maatschappelijke relevantie.

Dutch Emerging Talent Award

Deze prijs wordt uitgereikt aan een jong talent tot en met 25 jaar. De verschillende modeopleidingen van Nederland - zowel op HBO- als op MBO-niveau 3 & 4 dragen leerlingen voor. Er wordt geekeken naar dezelfde criteria als bij de Dutch Designer of the Year Award, waarbij de nadruk ligt op het (h)erkennen van Upcoming talent. 

Dutch Model of the Year Award

Deze prijs wordt uitgereikt aan een internationaal actief model, ongeacht geslacht, uit Nederland, die betekenisvol is geweest en die blijk heeft gegeven van een vaardigheid voor zowel creativiteit als commercie en is opgekomen voor diversiteit en authenticiteit in de mode industry.

Dutch Accessories Designer of the Year

Deze prijs wordt uitgereikt aan een Nederlandse ontwerper/creatief directeur die het afgelopen jaar heeft bewezen accesoires (sieraden, brillen, schoenen, hoeden, e.d.) naar de voorhoede van de mode-industrie te brengen en blijk heeft gegeven van een vaardigheid voor zowel creativiteit als commercie en het vestigen van zijn of haar merk. En wiens collectie international aandacht heeft gekregen.

Dutch Influencer Award

Deze prijs wordt uitgereikt aan een internationaal actieve influencer, die betekenisvol is geweest voor het opkomen voor diversiteit en authenticiteit in de mode- en entertainment industry. Voorwaarde voor nominatie is dat de influencer minimaal 30.000 followers moet hebben op Instagram of Youtube. Deze persoon moet zijn of haar stempel hebben gedrukt op de Nederlandse mode-scene en over een eigen signatuur en stijl beschikken.

Dutch Fashion Photographer Award

Deze prijs wordt uitgereikt aan een fashion-fotograag die in zijn of haar werk duidelijk waarde hecht aan diversiteit en authenticiteit in de mode- en entertainment industry. Verder wordt er gekeken naar internationale potent, artistieke en authentieke waarde van de thematiek en het conceptueel denkvermogen van de fotograaf. En ook naar kwaliteit en sociaal-maatschappelijke relevantie. (Deze award zal worden uitgereikt vanaf de tweede editie van het Dutch Lion Awards Gala)